Värske Tuna avab Tõnu Viigi essee Eesti kultuuri võimatust mõistest, kuid lisaks paljule muule huvitavale leidub ajakirjas nii Kersti Markuse käsitlus Pirita kloostri asutamisest ja asutajatest kui ka Indrek Paavle põhjalik artikkel piirirežiimist Eesti NSVs.

Lausa kaks korda puudutatakse Teist maailmasõda: Meelis Maripuu kirjeldab Eesti omamaise haldusvõimu olukorda Saksa-Nõukogude sõja tingimustes, Arti Hilpus arutleb aga Eesti iseseisvuse taastamise küsimust Soome-Saksa sõjaaegsetes suhetes.

Fotonurgas antakse ülevaade Eesti Punasest Ristist Vabadussõjas, arvustustes käsitleb Toomas Hiio Eestimaa Rüütelkonna põhidokumente tsaaririigi lõpuaastatest, Jüri Kivimäe vaatleb Indrek Jürjo vaimset pärandit ning Kaalu Kirme heidab kriitilise pilgu Jukka Tarkka monograafiale Max Jakobsonist.