Saksakeelses petitsioonis mõistetakse hukka Eesti korrakaitseorganite tegevus ning muidugi Dmitri Ganini surma asjaolude uurimise senine käik.

Kaebekirja autor Karl Krugmann oli enda sõnutsi 2007. aasta aprillis tunnistajaks “Eesti julgeolekujõudude massilistele, skandaal­setele rikkumistele tunnustatud inim- ja kodanikuõiguste vastu” ning heidab Eesti riigile ette, et Eestis ei ole mõistetud pronksiööl toimunu tagajärjel süüdi ühtegi “riiklikku kurjategijat”, küll aga leidub “kuhjade viisi riiklikke kiiduavaldusi ja tunnustusi politseile”.

Petitsioon rõhutab ka Eesti riigi suutmatust “määrata õiglane karistus” Ganini tapjatele, tõstatab küsimuse aprillirahutustes vahistatutele ja vigastatutele hüvitise maksmisest ning ründab ajakirjandusvabadust Eestis. Positiivsena toob Krugmann välja kohtunik Violetta Kõvaski (kirjas Kiwaski) otsuse, mis olla “sõltumatu õigusemõistmise tähetund”.

Petitsioon on adresseeritud Eesti saatkonnale, Saksa Liidupäeva väliskomisjonile, Europarlamendi liikmetele Gabriele Zimmerile ja Tatjana Ždanokale ning samuti mitmetele ajalehtedele.

Zimmer on endise Ida-Saksamaa võimupartei SED tehaserakukese juhtkonna endine liige, kes kuulub nüüd Saksa Vasakparteisse ning oli selle eelkäijapartei PDS esinaine. Ždanoka esindab Europarlamendis Läti vasakpoolset erakonda Inimõiguste Eest Ühtses Lätis.

Ajalehtedest on petitsioon adresseeritud Postimehele, Eesti Päevalehele, SL Õhtulehele, Vestile, Molodjož Estoniile ning Saksa vasakpoolsetele väljaannetele Junge Welt ja Neues Deutschland.
Petitsiooni tekst: http://kloty.blogspot.com/.