Tunnen raskust kuuetaskus.

Väike vasekarva vaskuss

ronis taskusse. On taskus.

Ta on taskus täitsa tasa.

Uss on taskus täitsa kuss.

Kummas taskus on mul vaskuss?

Loomulikult vasakus.

Joonsitas Ilmar Trull.