Ehkki nii hulluks pole seni mindud, kiputakse populismiajastul üha rohkem enamuse tahte taha pugema. Isegi küsimustes, kus seda mõistusepäraselt teha ei saa, ja vaidlustes, kus see argument ei peaks rolli mängima.

Leidub valdkondi, kus enamuse tahtel pole puutumust sellega, mis on õige või vale. Enamus võib vabalt õigeks pidada üht valikut, kuid samal ajal pole teistsugune valik vähem õige. Kindlasti on vähemuse põhiõigused selline valdkond.

See kõik on kulunud jutt, mis pideva kordamisega on oma jõu kaotanud. Ometigi näeme pidevalt, kuidas enamuse tahtele rõhudes vähemusi alavääristatakse. Muu hulgas näiteks seksuaalse enesemääramise vallas, kus enamuse tahe ei puutu üldse asjasse (kui kõik toimub osapoolte kokkuleppel).

Kõrgelennulise nimega eraühing Ühiskonnauuringute Instituut esitles neil päevil uuringut, kust selgus, et „ligi 60 protsenti Eesti inimestest ei pea seksuaalsuhteid omasoolistega mitte kunagi õigustatuks“ Nii segaselt see küsimus kõlaski: „Skaalal 1–10, kas seksuaalsuhted omasoolistega pole mitte kunagi õigustatud, on alati õigustatud või jääb tõde kuhugi vahepeale.“

Leidub valdkondi, kus enamuse tahtel pole puutumust sellega, mis on õige või vale.

Kui me heatahtlikult eeldame, et tulemused esitati ausalt ning küsitlus korraldati professionaalselt, põhistas sellisel kujul esitatud küsimus ikkagi väga küsitavat argumenti: enamus otsustab, milline on õige ja milline vale seksuaalne enesemääramine. Ega muud polegi, kui et nimetatud Ühiskonnauuringute Instituut võiks ausalt tunnistada, et teeb teatud poliitikat, mitte esineda sõltumatu uurimisasutusena.

Ning mõnel Riigikogu liikmel oleks kohtunike verbaalse giljotineerimise asemel mõistlik möönda, et rohkem enamuse tahet ei tähenda alati rohkem demokraatiat. Vahel tähendab see midagi palju ilgemat. Oma võrratus laulus „Enamuse tahe” on sellest kenasti kirjutanud Villu Tamme, üks meie viimase 30 aasta parimaid sõnasättijaid.

Enamuse tahe

Robi oli äbarik prillidega paks Neljad-viied ei teind ta elu paremaks Kui klassi enamus on prillideta sportlased Siis selge on, et Robi prillid pooleks murtakse

Robi oli äbarik prillidega paks Kui ta lahti tegi suu, käis vastu hambaid laks Ja kui Robi kolki sai, sai mitme mehe vahel Tema kolkimine oli enamuse tahe

Mõned mehed on ikka vankriratta vahel Kui see vanker on rahva enamuse tahe Mõned mehed lausa laiaks litsutakse vahel Litsumine alati on suure massi pahe Ja enamuse tahe

Robert on nüüd tähtis nina suure persega Ta tahe ühtub antud hetkel rahva tahtega Ja arvake, kas mäletab veel koolipõlve ta? Mida talle vähemuses olek õpetas? Kas on ta siis nüüd peksasaajate poolt? Kas porislamajate eest kannab ta hoolt? Oh ei, oh ei, teda elu õpetas Et ise tuleb kisada koos enamusega

[---]