Vihmaluugid löödi valla.

Märga kallab taevast alla.