Ometi käib varurahvakohtunik kõigil istungitel ja osaleb kohtunike nõupidamistoas asja arutamisel.