Riigikogu põhiseaduskomisjon peab eelmisest aastast debatti, kas ja kuidas piirata info levikut parlamendi töö kohta.

Vaidlused toimuvad detsembris valminud projekti üle, mis näeb ette riigikogu töö- ja kodukorra seaduse muutmist.

Projekti kohaselt kuulutataks riigikogu komisjonide istungite helisalvestised ja üleskirjutused 30 aastaks juurdepääsupiiranguga infoks.

Kui komisjon soovib, võib istungi üldse salvestamata jätta. Salvestise ja selle üleskirjutuse võib soovi korral ka hävitada.