Kõige tähtsam endale esitatav küsimus olevat: mida ma tahan. No suurt palka tahaks! Paraku pole mu kohaotsimiskuulutusele “Otsin palgamaksjat, tööandjatel mitte tülitada” senimaani ühtegi vastust tulnud. Karjäärinõustajad kurdavad, et koolist tööellu astujatel ongi tihtipeale täpne ettekujutus soovitavast palganumbrist, mitte aga omaenda soovidest ja võimetest. Eesti noored on üle ilma kuulsad oma heade teoreetiliste teadmiste poolest, kuid... neil puudub arusaam, kuidas cum laude teadmisi tööturul enda kasuks rakendada: neil puudub ülevaade iseenda tugevustest ja nõrkustest tööinimesena. Läbitud koolituste nimekiri CVs ei ütle inimese enda kohta suurt midagi.

Tõsi, tehakse karjääriteste. Kas sulle meeldiks kasvatada lilli või pigem reisida? Kas eelistaksid lüüa päev läbi arvuti taga numbreid kokku või osaleksid suusavõistlustel? Teater või raamatukogu? Traktor või diplomaadikohver?