Naljaka eksperimendina on Bang usaldanud nimeta lugude ja albumi pealkirjastamise David Sylvianile. Tagajärjeks on kirjanduslik saavutus mu arust. 8