Paari viimase aasta jooksul on nii mõneski koolis olnud õpetajate vastu nii vaimselt terroriseerivaid kui ka füüsilisi rünnakuid. Samas pole üldsuse ja meedia suhtumine olnud alati neid rünnakuid tauniv, vaid vastupidi, mõnikord hoopis õpetajaid süüdistav või lausa hukkamõistev. Õpetaja amet pole ammu enam teab kui prestiižne, aga nüüd on sellest saamas juba ohtlik, isegi stigmatiseeritud eriala.

Et kõik ausalt ära rääkida, peab mainima, et sel sügisel asusin ise ühe põhikooli õpetajaks. Kiiresti sai mulle selgeks, et õpetaja töö käib väga täpsete reeglite kohaselt, seda kontrollitakse hoolega, jälgitakse pidevalt ja vigu siin naljalt teha ei tohi. Õpetajaid endid koheldakse justkui raskestikasvatatavaid lapsi.