Eesti elanikest tervelt 12 protsenti pole tahtnud riigile oma tegelikku elukohta avaldada, leidis 2015. aastal tehtud Statistikaameti tööjõu-uuring. Põhjuseid varjamiseks on mitmeid, ent edaspidi riigile enam elukoha osas valetada pole mõtet.

Sellessamas uuringus ­päriti tööealistelt inimestelt, miks nad oma tegelikku elukohta ei avalda. Valdav põhjus: ajutist elukohta ei peeta „päris“ elukohaks. Näiteks kõrgkoolis õppiv tudeng ei pea ühiselamut, sõdur sõjaväebaasi või vanur hooldekodu oma elukohaks, vaid pelgalt ajutiseks viibimise kohaks.