Nimelt toetab Tallinn ainult surnud tallinlaste viimsele teekonnale saatmist, Pärnu linn aga maksab toetust matusekulud kandnud inimese elukoha järgi.

Õiguskantsler Ülle Madise nõuab nüüd riigikogult matusetoetuse maksmise ümberkorraldamist. Ta ootab vastust küsimusele, kas matusekulud peab kandma see omavalitsus, kus elas lahkunu, või see, kus elab matusekulud katnud inimene.

Madise peab oluliseks, et inimesed ei satuks matusekulude tõttu puudusesse. „Kui vaja, tuleb inimesele rahalist toetust pakkuda ka enne matuse korraldamist.“