Viimase aja kõige kõmulisemas kohtuasjas, mis viib süüaluste pinki Hubert HirvePavel Gammerija nende jõugu, vahetus kohtunik juba enne eelistungit.

Merle Parts palus end ­taandada. Esiteks on ta teiste protsesside tõttu tööga üle koormatud ning teiseks on selle gängi koosseisus kohtu all tema endise ülemuse Helve ­Särgava poeg. „Särgava oli mitte ainult minu kolleeg, vaid oli ka minu sõber,“ ütleb Parts. „Õigusemõistmine peab olema objektiivne ja ka näima kõrvaltvaatajale objektiivne. See oleks seda printsiipi rikkunud.“

Sama probleem tõuseks ka teiste kriminaalasju lahendavate kohtunikega.

Lõpuks jäi alles vaid üks noor kohtunik, kes polnud proua Särgavaga koos töötanud. Hirve ja Gammeri asi anti Elina Elkindile.

Jaanuaris naasis lapsepuhkuselt kohtunik Kristina Väliste. Juba esimese kuuga sai ta lahendamiseks 44 asja, sealhulgas mahuka ja kõmulise Tallinna Sadama altkäemaksuloo.