Mõistet „seksuaalne intelligentsus“ kasutatakse harva, keegi pole vaevunud isegi vastavat Wikipedia lehekülge looma. See aga ei tähenda, et teadmised seksivallas vähem olulised oleksid. (Iseasi, kas meil on vaja eraldi nimetada veel ühte intelligentsuse alaliiki, sest seksuaalsusest võiks rääkida ka emotsionaalse ja sotsiaalse intelligentsuse raames.)

Paari- ja pereterapeut Marty Klein on aastakümneid töötanud nõustajana Palo Altos (linnas, kus on arvatavasti suurim intelligentsete inimeste kontsentratsioon) ning kirjutanud mitu raamatut seksist. Tema raamat „Sexual Intelligence: What We Really Want From Sex and How to Get It“ räägib, kuidas seksuaalne intelligentsus on eraldi võime ja kirjaoskus, mida on vaja arendada nagu teisigi intelligentsuse liike.

Oot, kas pole siis seksist niigi küllalt kõneldud, tüütuseni?

Paraku läheb intiimelujuttudega samuti nagu paljude teiste teemadega – sisutu loba rohkus tapab vajaliku info.