2018. aasta kevadeks olid konfliktid naabritega läinud nii inetuks, et Anna ja Taavi palkasid endale advokaadid. Nad nõudsid Kerlilt ja Tobiaselt tagantjärele ostuhinna alandamist. Kinnisvaraekspert hindas, et „halva naabriga“ kinnistu turuväärtus on tavalisest turuhinnast 30–70 protsenti madalam. Anna ja Taavi esitasid Harju maakohtusse hagi, kus nõudsid, et neile tagastataks ostuhinnast 30 protsenti, sest nende kinnisasjal oli puudus (halb naaber), millest neid ei informeeritud piisavalt põhjalikult.

Kohtusse pöördumise järel andis politsei Annale ja Taavile välja info, millest selgus, et korteris elatud kahe ja poole aasta vältel olid eelmised omanikud Kerli ja Tobias kaheksal korral pöördunud politseisse ja pidanud kirjavahetust munitsipaalpolitseiga. Ikka ja alati olid tüli osapooled samad – ülemise korruse kahes korteris elavad inimesed versus allkorrusel elav pere.

Tänaseks on nad läbi käinud kolm kohtuastet. Riigikohtu tsiviilkolleegium asus tänavu suvel seisukohale, et müüja peaks naabrite häirivast käitumisest ostjaid teavitama. Teavitamiskohustuse rikkumine võib anda ostjale võimaluse tehingu tühistamiseks, leidis riigikohus. Anna ja Taavi nõutud hüvitist aga riigikohus välja ei mõistnud.