Kuulamine


Viimasel ajal tundub mulle, et kogu aeg räägitakse millestki. See ei ole iseenesest mingi uus nähtus – kogu aeg on kõik rääkinud. Aga viimasel ajal on neid rääkijaid hakanud kogunema nii palju, et kuulajaid nagu ei olegi. Olles ise suur mölafon, olen hakanud aru saama kuulamise vajalikkusest. Ja kui mõnus on rääkimise asemel hoopis kuulata. Et siis võib-olla järgmine sõnavõtt vähe sisukam oleks.