Sügisel 1930 jõudis Ameerikas alguse saanud ülemaailmne majanduskriis Eestisse. Tööpuudus süvenes kiiresti, sama aasta sügisel oli tööbörsil registreeritud üle 3300 töötu, tegelikkuses oli neid kindlasti juba palju enam. Üha rohkem oli peresid, kellel nappis leiva ostmiseks raha, üha rohkem levis rahulolematus valitsusega. Teiste inimeste häda ja viletsust ruttasid omakasupüüdlikult ära kasutama nii Riigikogus opositsioonis istuvad sotsialistid kui ka põrandaalused kommunistid.

Koosoleku keelamine pani massi liikuma

Kui varem olid võimud lubanud töötutel Vana-Viru tänaval linna pritsimajas oma koosolekuid vabalt pidada, siis novembri keskel 1930 olukord muutus. Nimelt otsustasid valitsuse abi ootamisest väsinud töötatöölised korraldada Tallinna tänavatel suure rongkäigu sõltumata sellest, kas politsei annab loa või mitte.