Pärast seda, kui mitmed estoonlased rääkisid mullu Ekspressis toonase peadirektor Aivar Mäeebasobivast käitumisest, palkas rahvusooper juhtunut uurima jurist Thea Rohtla. Tema poole said tööõhkkonna teemadel pöörduda kõik Estonia endised ja praegused töötajad. Neile tõotati anonüümsust.

Estonia nõukogu on usaldusisiku koostatud raporti sisu kiivalt enda teada hoidnud selle valmimisest saati.

Ekspress esitas rahvusooperile teabenõude raportiga tutvumiseks ning sai rahvusooperi vastselt peadirektor Maatenilt ka vastuse.