Audit keskendub segaolmejäätmetele, mis on kõige tavalisem majapidamistes tekkiv prügi. Kui see jõuab prügilasse, peaks riik saama seaduse kohaselt saastetasu 30 eurot tonni kohta.

Juhul, kui prügi sorteeritakse ja taaskasutatakse, pääseb saastetasu maksmisest. Üks taaskasutuse (ja maksudest pääsemise) võimalus on prügist prügilateede või prügimäe vaheseinte ehitamine.