Tõtt-öelda valitseb paljude eestlaste peas paras tohuvabohu, kui jutt puudutab ­Euroopa ajalugu. Sellest annavad märku kasvõi ärritatud hüüatused à la „Mis asja? Mis „­Euroopa kristlikud väärtused?!?““. Aga isegi ­Euroopa ääremaalane peaks olema paremini kursis nende fundamentaalsete alustega, millele kogu Euroopa kultuur tugineb.

Austraalia ajaloolane John Hirst (1942–2016) on sel teemal kirjutanud lühikese, kokkuvõtva, samas põneva ja sisuka teose „Euroopa lühim ajalugu“. Loengud olid mõeldud Austraalia tudengitele, kes oma kodumaa ajalugu tundes ei teadnud ometigi piisavalt tsivili­satsioonist, kuhu nad kuuluvad, ja ­seetõttu peaksid need hästi sobima ka Eesti (k)­oludesse.