on aia nurgas väike maja.

Üks tuba vaid, mis pole saal.

Seal käima peame, kui on vaja.

Ses majakeses aia nurgas

ei ela mitte keegi sees.

Ei ole villa, pigem urgas,

kuid ikkagi on vahva maja.

Jah, ole naine sa või mees,

seal käima pead, sest nii on vaja.

Ei suundu sinna magistraal,

vaid tavaline kitsas rada.

Tal üpris argine portaal –

uks vaevu püsib hinge naal.

Sääl justkui elaks asotsiaal

või kärbseid seitsesada.

Vaid veider troon või pjedestaal

on mööbliks – üksik auklik tool.

Neid tarekesi meie maal

võib veelgi leida igal pool.

Siin saame keha

kergeks teha.

Ei ole spordisaal, ei võimla.

Siin käima peame, sest on käimla.