Ühtlasi palus kaebaja „kohaldada esialgset õiguskaitset piirangute ja keele või rahvuse alusel mitte diskrimineeritud olemise osas“ ning anda talle kohtumenetluses riigi õigusabi.

Kohtunik Andreas Paukštys tagastas kaebuse kaebajale, leides, et selle asja lahendamine ei kuulu halduskohtu pädevusse ning kaebajal ei saa olla subjektiivset õigust nõuda riigilt rahalist hüvitist mingi abstraktse kohustuse – vene keele mittekaitsmise – väidetava rikkumise eest.