Euroopa Kohus asub juba aastaid seisukohal, et kõigi sideandmete kogumine ja säilitamine riivab kodanike eraelu. Kohus on seda seisukohta aeg-ajalt üle korranud, pidades õiglaseks lahenduseks sideandmete valikulist kogumist mingite kriteeriumide järgi.

Eesti riigikohtu kriminaalkolleegium arutas sideandmete küsimust nn koeravorstivarguse kaasuses ja tegi otsuse 18. juunil 2021.

Riigikohus ütleb oma otsuses ainult seda, et sideandmeid ei tohi kasutada väär- ja kuritegude uurimiseks. Sideandmete kogumine, säilitamine ning kasutamine muudel eesmärkidel ei olnud koeravorstivarguse kaasuses jutuks.

Üks juhtiv politseinik ohkas Ekspressile: „Kelmid on kindlalt paremas seisus nüüd, nende tuvastamiseks peaaegu kõik võimalused läksid.“ 

Kuidas hakkab otsus mõjutama Eesti elu?