Kas loodust hoidev ja majanduslikult tasuv metsandus on Eestis võimalik? Võin isiklike kogemuste põhjal kinnitada, et eelmise sajandi 80ndatel ja 90. aastate esimesel poolel oli see võimalik. Minu töökogemus 20 aastat tagasi Karula Rahvuspargi metsaspetsialistina näitas, et see on võimalik. Nii mu paarikümneaastane metsaomaniku kogemus kui ka mu sõprade ja tuttavate kogemus näitab, et see on võimalik. Kuid Eestis tervikuna on loodust hoidev ja majanduslikult tasuv metsamajandus võimatu.

Praegu domineeriv praktika kahjustab metsade ökoloogilisi funktsioone, aga muutub aasta-aastalt ka majanduslikult järjest vähem tasuvaks ja võimaldab tööd järjest vähematele inimestele. Hoolimata sellest, et probleemidele on juba aastakümneid tähelepanu juhitud, oleme ometi jõudnud päris lootusetusse seisu.