Koroonaviiruse vastane võitlus on olnud meie prioriteet juba pikema aja vältel ning sellealast teavitustööd teeme mitmes formaadis, et jõuda võimalikult laia sihtrühmani. Vaktsineerimise võimalusi kajastavad kirjutised ja teised koroonaviiruse leviku tõkestamise teemalised infomaterjalid ilmusid igas Lasnamäe Lehe kevadnumbris (märtsis 5 infomaterjali, aprillis 2, mais 2 eesti- ja sama palju ka venekeelses versioonis). Kevadperioodil edastas Lasnamäe LOV vastavasisulisi infolehti ka linnaosa korteriühistutele (сa 37 120 postkasti). Linnaosa juhtkond on olnud aktiivne vaktsineerimise propageerimisel tavalises- ja sotsiaalmeedias. Kõik see kajastus ka vaktsineeritute arvu suurenemises Lasnamäel. Peatselt saadame elanikele infolehte vastustega kõige sagedamini esinevatele vaktsineerimisega seotud küsimustele.