Viimsi poolsaart katvate savikihtide all, 40 meetri sügavusel paikneb kolm betooniga vooderdatud tunnelit (pluss paarisaja meetri pikkune teenindustunnel), mis on nii laiad, et seal saaks sõita autoga.

Need on 780 meetrit pikad, ulatudes Miidurannast Viimsi koolini. Nõukogude merevägi hoidis seal strateegilisi kütusevarusid. Tunnelid ehitati nii, et need peaks vastu ka tuumapommi plahvatusele.

Praegu on Milstrandi mahutid küll kütust täis, kuid kunagised hiilgeajad on ammu läbi. Milstrand on soojendamas üles ideed rajada firma 17,6 hektari suurusele territooriumile elumaju. Kruntideks võiks jaotada ka Maardusse kulgeva 11,2 kilomeetri pikkuse raudteeharu, millele rajada näiteks uus tänav.

Vallavalitsuses naerdi seepeale, et Milstrandi mehed tahavad ehitada raudtee asemele uut Hiina müüri ehk maailma pikimat ridaelamut. Mõte uuest elurajoonist ei meeldi valla elanikele ega ametnikele. 

Seepeale proovis Milstrand kaubelda moodsate ideedega nagu rajada maa alla mahutitesse serveripark, seenekasvatus või isegi veemahutid, millega põuasel ajal viimsilasi kostitada. Ikka ei lase vald elamuid arendada.

Kuidas ometi läbirääkimised käima saada? 

Järgmiseks proovis Milstrand kohtusse pöördumist.