Samuti täiendada Eesti karistusõigust sätetega juriidiliste isikute sundlõpetamiseks seoses korduva süüdimõistmisega.

Reinaas sai oma ideedeks aluse põhiseaduses toodud keelust. See ei luba tegutseda parteidel, „kelle eesmärgid või tegevus on suunatud Eesti põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele või on muul viisil vastuolus kriminaalvastutust sätestava seadusega“. Oluline on just lause teine pool – „muul viisil vastuolus kriminaalvastutust sätestava seadusega“.