Eesti põhiseadus on suurepärane. See on kindlasti üks taasiseseisvusaja suuremaid saavutusi ja riigi taastajate tarkuse peamine tunnusmärk.

Põhiseadus näeb muu hulgas ette presidendi ametikoha, millel on poliitilises süsteemis oluline koht. Näeb ette ka selle, kuidas president leitakse. Seegi on põhiseaduse tarkuse ja võimuorganite hästi paika sihitud tasakaalu tähtis osa.

Tänavune valimine on käinud mööda rada, mida põhiseadus ette näeb. Katki pole midagi. On tõenäoline, et saame igati hea presidendi.

Ent kripeldama jääb see, et me ei pruugi saada parimat. Mõne parteijuhi poliitilised tunded ja isiklikud ambitsioonid on presidendi valikul nii tähtsal kohal, et meelest läheb, millist presidenti Eesti vajab.