Sellise riskikäitumise uuring on üsna haruldane: teadlastel õnnestus ühte patta panna inimeste liiklusrikkumise info, uurida nende käitumismustreid ning kõrvutada seda kõike geneetikaga.

Teadlased palusid uuringusse osalema 817 autojuhti (enam-vähem 50:50 mehi ja naisi). Uuringu käigus läbisid osalejad mitmeid ankeetküsitlusi, millega määrati inimeste impulsiivsust ja agressiivsust. Lisaks võeti vereproovid ja analüüsiti nende geenide omapära.