Enne sõda kandis Eesti riik erakoolide eest hoolt samuti nagu kõigi teiste koolide eest. Kümmekond esimest aastat kehtis Eestis tsaariajast pärit erakoolide seadus, mille 1927. aastal asendas uus „Eraõppeasutuste seadus“. Seal oli selgelt kirjas, et erakoolide õpetajatel on avalike koolide õpetajatega võrdsed õigused. Ehk neile maksti samadel alustel palka ja pensioni.
Avalehele
1 Kommentaari
Loe veel: