....... Pekka Erelti kogu

Arvatavasti 1904. aastal tehtud ja asjaosaliste allkirjadega fotol on neli Eesti Üliõpilaste Seltsi (EÜS) liiget – Lui Olesk, Kaarel Baars, Jaan Haho ja Ants Simm –, kes kõik andsid oma panuse Eesti Vabariigi loomisse ja ülesehitamisse. Aastal 1870 asutatud EÜS mängis tervikuna meie riigi loomises suurt rolli – alates nende sümbolist sinimustvalgest lipust, millest sai sada aastat tagasi Eesti riigilipp.

Advokaat ja riigimees Lui Olesk (1876–1932) oli Asutava Kogu I abiesimees, I Riigikogu liige, Eesti Vabariigi peaprokurör ning minister mitmes valitsuses. Aastatel 1900–1901 oli Olesk EÜSi esimees. Advokaat ja riigimees Kaarel Baars (1875–1942) oli Ajutise Maanõukogu abiesimees, Asutava Kogu ja mitme Riigikogu liige ning rahaminister kahes valitsuses. Jaan Haho (1884–1947) oli pikaaegne Viru maakonnaarst ja Arstide Koja nõukogu liige. Aastal 1907 oli Haho EÜSi esimees. Ants Simm (1877–1946) oli mitmekülgne mees, kes pidas eri ameteid. Ta oli muu hulgas Vanemuise teatri näitleja, lavastaja ja direktor, Tartu linnapea, Berliini saatkonna konsul ja Tartu vangla kuraator. Aastatel 1903–06 oli ta EÜSi esimees.
.......
Pekka Erelti kogu