Aprilli lõpul toimus Kaliningradis konverents, mis ei pälvinud Eesti meedias peaaegu üldse tähelepanu. Kõlava nimega üritus „Rahvusvaheline teaduslik konverents Balti uuringud Venemaal“ toimus Immanuel Kanti nimelises ülikoolis ning sellest võtsid osa „juhtivad eksperdid regiooni sotsiaalpoliitiliste, majanduslike ja muude protsesside alal“. Vähemasti nii sõnastasid konverentsi korraldajad.

Kutsutud külalised olid Venemaalt, Saksamaalt, Ungarist, Poolast, Valgevenest, Soomest ja Balti riikidest. Ühtekokku osales 66 uurijat üle Venemaa ning 13 mujalt. Konverentsi korraldasid Vene Politoloogia Assotsiatsioon (RAPN), Venemaa Rahvusvaheliste Suhete Nõukogu (RSMD), Euroopa Instituut RAN ja Vene Balti Uuringute Assotsiatsioon (RAPI).

Konverentsi aukülaline oli Vene Föderatsiooni suursaadik Leedus Aleksandr Udaltsov, kes kasutas võimalust Leedu manamiseks. „Vene-Leedu suhted jätkavad degradeerumist Leedu ametiisikute tegevuse ja seisukohavõttude taustal.“ Kogu konverentsi iseloomustaski negatiivne suhtumine Balti riikidesse.

Avalehele
9 Kommentaari
Loe veel: