Ilmamaa

Kui Eesti majandusteadlane Nikolai Köstner (1889–1959) Kairos suri, siis jäi minu sündimiseni veel nädalapäevad aega. Ja nii on kahju, et ma ei usu hingede rändamisse. Sest Nikolai Köstner oli selge mõttega teadlane, kes suutis oma mõtteid ka kirjas selgelt ja kaasahaaravalt väljendada.

Oma küünalt ei hoidnud ta vaka all juba noorusest saadik, 18-aastasena tõlkis eesti keelde „Lühikese majandusteaduse õpetuse“. Samal 1907-ndal aastal tegi tema arvustus maatasa Hans Pöögelmani (kes oli enda arvates parim marksismi asjatundja Eestis) raamatu. Tema head sõbrad olid Friedebert Tuglas, Karl Ast, Gustav Suits jt.

Köstneri kirjutatut iseloomustab kõigepealt lugupidamine faktide vastu. Kuigi toonane statistika polnud tänasega võrreldav, võis siiski seisukohtade kinnituseks või ümberlükkamiseks piisavalt andmeid leida. Nagu tänapäeval, nii tavatseti ka toona majanduspollitilisi arvamusi kohati kujundada laest võetud arvamustele tuginedes. Ning samuti on tema kirjutistes selgelt näha loogikat: põhjus ja tagajärg on selges seoses. Seejuures analüüsib ta vaidlevate poolte argumente erapooletult. Ja samuti oskab ta selgelt osutada, kuhu üks või teine nähtus lõpuks välja viib.

Avalehele
0 Kommentaari