Ajakirja Keel ja Kirjandus 7. numbris on tähelepanuväärne ja mahukas uurimisartikkel „Esimese öö õiguse stereotüübi leviku eellugu“, mille autor on Tartu ülikooli rahvaluule vanemteadur Merili Metsvahi. Kuna legend nn esimese öö õiguse pruukimisest Liivimaa ja Eestimaa mõisnike poolt on tänase päevani sügavalt juurdunud, siis pakub Metsvahi artikkel kindlasti laiemat huvi. Teeme artikli sissejuhatavast osast lühikese kokkuvõtte.

« Avalehele 50 Kommentaari