ÜHINE ELU ja ARMASTUS: Marok­o­lane Mustapha ja eestlanna Kätlin.

Sorbonne'i ülikoolis klassikalist araabia keelt õppinud Kätlin räägib oma mehega küll enamjaolt inglise keelt, kuigi valdab päev-päevalt üha rohkem ka maroko dialekti. Praegu elavad lapseootel Kätlin ja tema mees Kuressaares, Kätlin õpetab prantsuse ja Mustapha inglise keelt. Eesti kasuks otsustasid nad ­seetõttu, et nende lapsed päris ilma juurteta ei kasvaks, kuid tulevikus kolitakse võib-olla Marokosse. Kätlini sõnul ­pole ta märganud, et Saaremaa ­rahvas neid kuidagi imelikult vaataks - kahe sõbraliku moslemiga ollakse väga harjunud.

Paari sõbraga asutas Kätlin ka islamiteemalise netilehekülje www.islam.pri.ee tavaeestlaste informeerimiseks.

Kuidas sündis soov astuda islamiusku? Kultuuri ja usu vastu saab huvi tunda ka n-ö teadlase aspektist, uurijana, ent otsustasite minna kaugemale.

Juba lapsepõlves oli mul alati teadmine sellest Kellestki, kes mul pidevalt silma peal hoidis. Kui Eesti Vabariik taastati ning usust jälle rääkida võis, käisin pühapäevakoolis, uurisin Piiblit, õppisin-lugesin, aga tunne oli ikka tühi. Viimaks sai kõiki ebaloogilisusi lihtsalt liiga palju ning mõistsin, et end kristlaseks nimetades petan vaid iseennast. Hakkasin uurima muid religioone, islam jäi oma halva kuulsuse tõttu kõige viimaseks. Kui aga lõpuks sedagi uurima asusin, tundsin kohe, et see ongi tõde, mida vajasin. See sobis täpselt minu loogikaga õiglusest ning õigusest maailma ning selle Looja suhtes. Ma ei hakanud moslemiks, olin seda sünnist saadik olnud, kuid lihtsalt ei teadnud seda.

Mis teid islamiusus võlus - mida leidsite seal, mida mujalt ei leidnud?

Islam tundus mulle kõige lihtsam ja loogilisem, seal ei ole mingeid müsteeriume. Islam seletas täpselt seda, mida ma ise olin juba varem uskunud.

Olete öelnud, et suuresti oli teie araabia keele huvi taga soov tutvuda Koraaniga originaalis.

Just! Mina kui filoloog ei usu tõlgetesse.

Jaotan Koraani tõlked reeglina kaheks - need, mis on tehtud moslemitele, ja need, mis on tehtud mittemoslemitele. Haljand Udami tõlge on suunatud mittemoslemitele, see annab Koraanist lihtsas eesti keeles hea ülevaate. Samas aga ei ole see tõlge piisavalt ­spetsiifiline moslemitele, kelle jaoks Koraan on ühtlasi ka seadusekogumik.
Reeglina loen Koraani araabia keeles. Ingliskeelset tähenduse tõlget vaatan kõrvale, kuid alati võimalikult erinevate tõlkijate omi. Osa tõlkeid on ikka väga kummalised.

Koos igaks juhuks jäetud vabade päevade ning vaheaegadega saab Koraani aastaga ilusti läbi, kui lugeda ligi 30 värssi päevas. Seda ei ole ka liiga palju, et mõtisklemisajast puudu tuleks.

On teil Koraanis ka oma lemmikkohad, mida loete üle ja üle, kas nende sõnumi või ilu pärast?

Kõla poolest on minu suur lemmik suura nr 55 - Ar-Rahman (Halastaja), kuid kauneid sõnumeid on Koraan läbinisti täis. Eestlastele ehk pakub huvi, et Koraanis on öeldud: "Usus ei ole sundlust" (2:256), "Teile jäägu teie usk ja minule minu oma" (109:6), "Olgu see siis mees või naine, kes teeb häid tegusid ja on usklik, ta siseneb Paradiisi" (4:124), "Ja ärge laske teiste vihal hoida teid õiglusest eemal. Olge õiglased" (5:8), "Usklikud, nii mehed kui naised, on teineteise aitajad/toetajad/sõbrad/kaitsjad" (9:71), "Me oleme inimesele kohustuseks teinud heatahtlikkuse tema isade ja emade suhtes" (31:14), "Ja käituge õiglaselt. Tõesti, Jumal armastab neid, kes on õiglased" (49:9), "Jumal ei keela teil näidata headust neile ja kohelda õiglaselt neid, kes pole sõdinud teiega religiooni pärast ega ajanud teid välja teie kodudest" (60:8), "Loe/õpi/retsiteeri oma Issanda nimel, kes on loonud inimese rippuvast klombist (embrüost). Loe/õpi/retsiteeri ja su Armuline Issand õpetab (kirja)sule abil; õpetab inimesele seda, mida ta varem ei teadnud" (96:1-5) jne.

Mis on teie meelest islamiusu kohta enim levinud väärarvamused?

Neid on päris palju. Näiteks islam ei toeta nimelt kuidagi terrorismi ning enesetapp on üks suurimaid patte islamis üldse. Väga rangelt on isegi sõja korral keelatud tsiviilelanike tapmine. Naiste kinnikatmist ei näe islam ahistamise, vaid privileegina. Enne oli vaid aristokraatidest naistel õigus end isiksusteks pidada ning kinni katta; ülejäänud naised olid kõik "lihaletil". Ka naiste ahistamist ei toimu islamimaailmas rohkem kui mujal. Üks õige moslem teab, et prohvet Muhammad ütles: "Parimad teie hulgast on need, kes on parimad oma naistele."

Tihti on probleem selles, et teatud kogukonnad lasevad religioossete seaduste all välja kuulutada seadusi, mis on neile just antud olukorras kasulikud. Mina ei näe küll mingit põhjust, miks islami seaduse kohaselt peaks naisi ümber lõikama või miks naine ei võiks autot juhtida. Naise haridust hoiab islam väga au sees. Prohvet Muhammad ütles: "Kui harid poissi, harid mehe; kui harid tüdrukut, harid rahvast!"

Ka nn aumõrvadel pole islamis mingit alust. Abielurikkumine on küll surmanuhtlusega karistatav, kuid selle otsuse võib teha vaid kohus ning naise (või mehe!) süüdi tunnistamiseks peab olema seksuaalaktile neli tunnistajat. Iseenesest arusaadav, et kui islamis on õigus mittesobivuse korral lahutada ning sellest hoolimata inimesed nelja silmapaari all hooravad, tuleb neid karistada. Mis puutub aga abielueelsesse seksi, siis sellele patule on samuti tunnistajaid vaja ning süüdimõistmise korral määrab kohus füüsilise karistuse, mitte surma. Omavoli ei ole islami seaduse järgi mingil juhul lubatud.

Mida arvate Taani karikatuuriskandaalist? Olete ju Taanis elanud ka?

Taanlased on väga vabameelsed. Kopenhaageni raekoja platsil oli esimene pilt, mida ma nägin, kuidas kaks roheliste peadega homo väga tõsiselt suudlemisse süvenenud olid. Minu jaoks oli see suur kultuurišokk.

Karikatuuriskandaal on üks väga inetu lugu. Siin ei ole enam tegu sõnavabaduse, vaid teiste selge mõnitamisega. Igaüks võiks paralleeli tõmbamiseks mõelda millegi peale, mis talle kõige olulisem on (oma abikaasa või laps näiteks), ja kujutada ette, et nende üle hakatakse avalikult nalja heitma.

Võib-olla see karikaturist ei tulnud alguses selle peale, et võiks kedagi riivata, kuna talle enesele see teema midagi ei tähenda, kuid milleks minna teist korda karu nõelaga torkima, kui juba üks kord äiata on saadud? See on sulaselge provokatsioon.

Kas Salman Rushdie "Saatanlikud värsid" (mis tõi autorile kaasa fatwa) on ka provokatsioon, ja Theo van Goghi lühifilm naiste allasurumisest, mille tagajärjel üks radikaalne moslem autori mõrvas? Vahel jääb mulje, et kõik islami kriitikud, ükskõik kas ülal- või allpool hea maitse piiri, kuulutavad endale surmaotsuse. Staaridest ja poliitikutest avaldatakse iga päev tuhat laimujuttu ja karikatuuri. Miks on just moslemid nii tundlikud?

Koraan ei ole lihtsalt mingi raamat, moslemite jaoks on see Jumala sõna. Muhammad ei ole lihtsalt mõni riigi­pea, ta on moslemite jaoks Jumala poolt saadetud sõnumitooja. Mina moslemina ei oleks solvunud, kui keegi mind või minu kirjutatut mõnitaks. Samuti ei ütleks ma midagi, kui kritiseeritaks moslemite käitumist, nende poliitikat, olukorda ühiskonnas; ma isegi teen seda päris tihti.

Aga antud juhul ei mõnitata lihtsalt Muhammadi, vaid kogu tema kogukonda tervikuna, ja kui inimesed islamist sellise pildi maalivad, siis tahaksid nad sellega nagu öelda, et kõik, kes selle religiooni omaks on võtnud, on poolearulised, sest nad järgivad SELLIST (s.t karikatuuridel kujutatud) meest.

Mida arvate aastasadu väldanud sunniitide ja šiiitide konfliktist?

Juba algusest saadik on see olnud poliitiline konflikt, võitlus võimu pärast. Kahju, et islamimaailm on seetõttu lõhestatud. Mina isiklikult poliitikat väga ei armasta ning minu praktiseerimisse sellised konfliktid ei puutu.

Kas olete tundnud huvi ka araabia ja pärsia klassikalise luule vastu? Jälgite ka araabiakeelset meediat?

Araabia luule on äärmiselt omapärane ning olen lõputult selle üle imestanud, kui süstemaatiliseks võib poeesia minna. Eestlane ehk ei tea, et islamieelsel perioodil oli luule araabia ühiskonnas koguni nii oluline, et kui kaks hõimu omavahel sõdima läksid, siis kõigepealt retsiteeris kummagi hõimu poeet kogu sõjaväe ees teise hõimu vastu ja kui üks oli tunduvalt parem kui teine, siis läks parema poeedi hõim ilma igasuguse lahinguta võitjana koju.

Põhiliseks lugemismaterjaliks on mul loomulikult Koraan. Uudistekanalitest vaatan oma poliitikavastasu­sest hoolimata vahel Al-Jazeerat, et tasakaalustada lääne meedia "mulli­infot".