Areen

Koos filiaalidega on Eestis 256 muuseumi. Riigimuuseume, mis kuuluvad kultuuriministeeriumi ja mitme teise ministeeriumi haldusalasse, on 22 ja neist pooli juhivad mehed, pooli naised. Pehmemad valdkonnad, nagu kunst ja disain, on naiste valitseda, sport, meri ja sõjandus meeste hallata. Siiski on ka väiksemaid soostereotüüpidega mitte nii hästi haakuvaid üllatusi – nii Eesti Põllumajandusmuuseumi kui Maanteemuuseumi eesotsas on naised, piimandus ning teater ja muusika on aga meeste kindlates kätes.

Esitasime saabuva naistepäeva puhul kümnele Eesti naismuuseumijuhile viis küsimust.

1. Kuidas ja millal te muuseumisse tööle tulite?

2. Mis on teie jaoks muuseumitöös kõige meeldivam / kõige raskem?

3. Kui suur on keskmine palk teie muuseumis?

4. Kas teil töötab rohkem naisi või mehi? Miks see nii on?

5. Mis on muuseumi käesoleva aasta kõige suurem potentsiaalne publikumagnet?

Avalehele
0 Kommentaari