Triinu Jürvese näitus “Nimekiri” Tallinnas Deco Galeriis.
Triinu Jürves on endale juba nime teinud kui vägagi ekspressiivne maalija, kelle piltides peituv jõud lausa hüppab kaela, keda seostatakse tihti nii ekspressiivse kujundi kui verega ning kelle töödes peitub teatud agressiivsus. Kuid alati on tunne, et see agressiivsus ei ole naturaalne, vaid pigem irooniline-sarkastiline, varjutamaks teatud hinges tuntavat maailmavalu. Subjektiivset sügavust, mille ette on riputatud agressiivne nahk, võtmaks vastu meediaühiskonna künismi.
Ma ei tea, millest see tuleneb, kuid seistes nende uute tööde ees, valdas mind tunne, et nüüd on nagu päris. Päris selles mõttes, et justkui oleks eesriie ära tõmmatud ja paistma hakkab intellektuaalne mõttemaastik: mitmekihiline, sügav, dimensioonirikas. Mitte varjavalt kihiline vaid ažuurne, mitte kahe-, vaid kolmemõõtmeline. Jürvese poolt varasemateski töödes kasutatud reaalne objekt omandab siin kasutatud graafikate näol kunstilise mitmetähenduslikkuse, moodustades teatud strukturaalse alusrütmi.
Selline strukturaalne muudatus ühe looja tegevuses sunnib mõtlema, et see ei ole veel kõik. See ei ole valmis “jutustus”, vaid pikema teksti sissejuhatus. Ja veel. See näitus ei ole  puhas maal ega puhas graafika (ehkki nendes töödes on mõlemat kasutatud), vaid looming, mis elimineerib kunstis peituvad hierarhiad, on nad siis stilistilised, metodoloogilised või mingid teised. See tekitab olukorra, kus vaadates (kunsti)tööd, peab arusaamiseks arvesse võtma ka kõik varem tehtu ja mõeldu.

Lauri Saar on EKA arhitektuurimagistrant

Triinu Jürvese näitus kestab 26. jaanuarini.