.

Samas numbris intervjueerib Rein Veidemann Jüri Talvetit, kes avaldas möödunud aastal põhjaliku uurimuse “Juhan Liivi luule”. Tänapäeva Eesti luulet esindab Maarja Pärtna, keda usutleb Jayde Will, kelle tõlgitud on ka valik ajakirjas avaldatud Pärtna luulet. Sirje Olesk käsitleb Andrei Hvostovi “Sillamäe passiooni” kaudu Eesti venelaste teemat. Lisaks on Estonian Literary Magazine’is mai lõpus toimuva kirjandusfestivali HeadRead tutvustus, Ilmar Lehtpere ülevaade Kristiina Ehini raamatust “1001 talve”, mis Lehtpere enda tõlkes äsja inglise keeles ilmus, ning kirjandusarvustused ja 2012. aastal võõrkeeltes ilmunud eesti kirjanduse loend. Ajakiri on tasuta saadaval Eesti välisesindustes, Eesti Instituudis Tallinnas ja internetis aadressil http://elm.estinst.ee.