internet

Mati Erelt on töötanud Keele ja Kirjanduse Instituudi grammatikasektori juhatajana, Tartu ja Helsingi ülikooli eesti keele professorina, juhtinud Emakeele Seltsi ning kuulunud ja kuulub arvukatesse komisjonidesse ja nõukogudesse. Mati Erelt on toimetanud ajakirja „Oma Keel", toimetab (alates aastast 1997) Emakeele Seltsi aastaraamatut ja on „Eesti keele arendamise strateegia (2004-2010)" koostajaid.

Mati Erelti esitasid keeleauhinna saamiseks Eesti Keele Instituut, Emakeele Selts ja Tartu Ülikool.

Keeleauhind, mille suurus on tänavu 500 000 krooni, antakse laureaadile üle vabariigi aastapäeval 24. veebruaril.

Wiedemanni keeleauhind - asutatud 1989. aastal, alates 2004. aastast riiklik - määratakse igal aastal ühele isikule väljapaistvate teenete eest eesti keele uurimisel, korraldamisel, õpetamisel, propageerimisel või kasutamisel.

Akadeemik Ferdinand Johann Wiedemann on väljapaistvamaid eesti keele ja kultuuri uurijaid läbi aegade ning püsiva teadusväärtusega saksakeelsete „Eesti-saksa sõnaraamatu" (1869), „Eesti keele grammatika" (1875) ja „Eestlaste sise- ja välisilmast" (1876) autor.