„Nõuame T. Klaarilt ja teistelt Euroopa Liidu ametnikelt, et nad ei teeks naeruväärseid vaenulikke avaldusi Aserbaidžaani suveräänsete alade kohta. (Vaatlus)missiooni lähetamine Aserbaidžaani suveräänsetele aladele ei kuulu T. Klaari ega teiste pädevusse,“ edastas News.az kogukonna avalduse, mis sündis pärast eestlase intervjuud Armeenia meediale.