Saksamaale helistades selgus, et Suurerannas hukkunud kirjatuvi kuulus Cheminizi (end Karl Marx Stadt) lähistel elavale perekond Neukirchile ja startis koduteele 15. juunil Poolast Danzigi (Gdansk) lähedalt. Vahemaa, mille lind oleks lennates läbima pidanud, oli umbes 600 km.

Umbkaudu sama kaugel asub Danzigist ka Hiiumaa.

Tegemist oli tuvide võistlusmänguga, kus hulk tuvisid viiakse suurele autole laaditud puurides kodust kaugele, lastakse seal korraga vabadusse ning nad alustavad kojulendu.

Tuvi omanik oli täiesti kindel, et tuvi kaldus koduteelt kõrvale ja eksis, kuna teda ründas ilmselt mõni röövlind. Omaniku sõnul usutakse, et kirjatuvide eriline oskus leida koduteed põhineb instinktidel ja päikese liikumise tajul, kuid päris kindlat selgitust selle imelise oskuse kohta polevatki. Veel rääkis ta, et päevas võib kirjatuvi lennata ligi 500 km.

Populaarne spordiala
Vikipeedia andmetele tuginedes on kodutuvi/kirjatuvi aretatud kaljutuvist, kes on vanim kodulind - on kirjalikke teateid, et neid peeti juba enam kui 5000 aastat tagasi. Uuringutele tuginedes oletatakse, et tuvid kodustati isegi enam kui 10 000 aastat tagasi. Tänapäevaks on maailmas aretatud sadu väga erineva väljanägemisega tuvitõugusid ning leidub umbes 10 000 tuvikasvatajat.

Spordituvide pidamine on nii Euroopas kui ka mujal maailmas väga populaarne. Tuvisid treenitakse ja nad osalevad mitmesugustel lennuvõistlustel, nagu "kõrglennud" ja "ralli". Nii näiteks leidub tuvitõug tippler, mis aretatud kestuslendudel osalemiseks. Fikseeritud rekordiks on vahetpidamata 22 tundi kestnud lend.

Rõngastatud tuvisid rohkem kui üks
Topeltrõngaga tuvisid nähti Hiiumaal ka pärast nimetatud linnu hukkumist. Nii märgati jaanipäeval Kiduspel ühel õuel tuvi, kes inimesi ei peljanud ja nende lähedale hoidus.

Reedel, 27. juunil oli kahe valge rõngaga rõngastatud tuvi aga ühel Kärdla koduõuel ja sõi talle pakutud küpsiseid.

Kuhu linnud nüüdseks on lennanud ja kas nad vajaksid ellujäämiseks inimese abi, pole teada.

Hiiu Leht