Kuigi poliitikud ei julge langetada gümnaasiumide sulgemise otsuseid, on noored oma otsuse juba praegu teinud - jalgadega hääletades. Eesti Ekspress uuris noorte eelistusi gümnaasiumi valikul, analüüsides haridusministeeriumi poolt tellitud uuringut ja Eesti Hariduse Infosüsteemi. Selle põhjal julgeme väita, et poolsada gümnaasiumi võiks kohe kinni panna. Kool väärib sulgemist, kui täidetud on vähemalt üks neljast tingimusest: Kui maagümnaasiumis õpib vähem kui 50 ja linnakoolis vähem kui sada noort. Kui vähemalt veerand piirkonna lastest ei soovi ise piirkonnas õppida. Kui kooli kogunevad noored, kes pole õppimisest huvitatud ehk nende keskmine hinne oli põhikooli lõpus alla 4,0. Vastavalt uuringutele on gümnaasiumis jätkava noore keskmine hinne on 4,2, maakonnakeskuste tugevamates koolides 4,4 ning kutsekoolides jätkajatel 3,5. Kool asub mõne suure haridusliku tõmbekeskuse külje all. Tublimad noored lahkuvad nõrgematest koolidest. Huvitava nähtusena on tekkinud „lollide gümnaasiumid“ ehk koolid, mis elatuvad nõrgemate õpilaste vastu võtmisest. Võru, Paide, jõgeva ja Tartu lähistel on gümnaasiumid, kus piirkonna enda lapsed ei taha käia. Enamik õpilastest rändab sisse ja tihti on nad nõrgema keskmise hindega. Nimekirja sulgemisväärilistest koolidest saab lähemalt lugeda Eesti Ekspressi artiklist.
Edasi lugemiseks:
1.99 Üksikartikkel ühe kliki mobiilimaksega