Viimase tudengeid võetakse tihti tööle otse koolipingist. Möödunud aastal IT-Kolledži lõpetanud Doris Viikholm kutsuti tööle juba esimesel kursusel: “Minu sõber, kes ka seal õppis, töötas sel ajal Helmeses. Ta küsis, et kas oleksin huvitatud testimise tööst. Käisin vestlusel ja ma otsustasin minna; ikkagi erialane töö, ja ongi vinge, et saab praktilist kogemust kohe õppimise kõrvale.” Doris töötab praegu nooremanalüütikuna ja ei tea kedagi oma kursuselt, kes tööl ei käi.

Doris saab Eesti keskmisest kõrgemat palka, samuti nagu teised tehnoloogia-erialade lõpetanud. Tõenäosus head raha teenida on ka Sisekaitseakadeemia vilistlastel, seal on populaarsemad olnud alati politsei ja tolli erialad. Teistest madalamat palka saavad kunstikõrgkoolide ja Maaülikooli lõpetajad.  

Kõrgkoolidest oli suurim tööpuudus Maaülikooli ja Mainori Kõrgkooli lõpetajate hulgas. Mainori õppeprorektori Tauno Õunapuu sõnul töötab 75 protsenti kooli lõpetajatest erasektoris. “Neid tabas ka majanduslangus teistest tugevamini, sest avalikus sektoris oli koondamisi vähem. Mitmed meie vilistlased on ise enda tööandjad, paljud on hõivatud väike-ettevõtluses.”

Maaülikooli rektor Mait Klaassen nentis, et “maaelu maine on hakanud alles viimasel ajal tõusma. Kuna viimastel aastatel on näiteks kodumaise toidu, puhta joogivee ja keskkonnasäästliku majandamise vajadus üha enam kasvanud, siis täna ja tulevikus on meie tudengitel väga head võimalused end tööturul erialaselt rakendada.”

Uuringu üks koostajaid, Tartu ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse juhataja kohusetäitja Kerly Krillo arvab, et ülikoolid peaksid noorte kõrgharitute töötuse vähendamiseks noori tööle aitama. “Need ülikoolid, kust tuleb rohkem töötuid, peaksid mõtlema, kuidas oma tudengitele rohkem tööpraktikat korraldada, ennekõike just akadeemilised ülikoolid. Sest nagu tööandjad ütlevad ja nagu ka uuringust välja tuli, leiavad praktikaga ja varasema töökogemusega noored kergemini tööd.”

Vähem kui üks protsent töötuid oli Tartu Kõrgema Kunstikooli, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Sisekaitseakadeemia, Infotehnoloogia Kolledži, Tehnikakõrgkooli ning Muusika- ja Teatriakadeemia lõpetanute seas.


Tervishoiu Kõrgkool toob erialase töö
Praeguse töö seotus erialaga, protsenti töötavatest lõpetanutestVäga lähedaltSuures osasMõningal määralEi ole seotud
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool83826
Tallinna Pedagoogiline Seminar701758
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia672544
Eesti Infotehnoloogia Kolledž603055
Tartu Ülikool60151610
Tallinna Ülikool58161412
Tallinna Tehnikakõrgkool57101914
Sisekaitseakadeemia5519179
Lääne-Viru Rakenduskõrgkool5418208
Tallinna Tehnikaülikool5225149
Eesti Maaülikool42161428
Eesti Kunstiakadeemia42172813
Mainori Kõrgkool28292517
Tartu Kõrgem Kunstikool22 6613

Parimat palka saavad Tehnikaülikooli vilistlased
Lõpetanute palgatase, protsenti töötavatest lõpetanutest21 000 ja enam15 000– 21 0009000– 15 000kuni 9000 kr
Tallinna Tehnikaülikool23303215
Mainori Kõrgkool15174722
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool1512685
Tartu Ülikool15204025
Sisekaitseakadeemia1543411
Eesti Infotehnoloogia Kolledž1450307
Tallinna Tehnikakõrgkool12294712
Tallinna Ülikool6125725
Eesti Maaülikool5103451
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia555337
Lääne-Viru Rakenduskõrgkool455536
Tallinna Pedagoogiline Seminar436924
Tartu Kõrgem Kunstikool  3961
Eesti Kunstiakadeemia 152857

Enim töötuid Maaülikooli ja Mainori lõpetajate seas
Lõpetamisjärgne tegevus, protsentides lõpetanutesttöötutöötantöötan ja õpinõpinmuu
Mainori Kõrgkool7721084
Eesti Maaülikool74225198
Eesti Kunstiakadeemia53836183
Tartu Ülikool34630157
Tallinna Ülikool35229116
Tallinna Tehnikaülikool2533267
Tallinna Pedagoogiline Seminar284716
Lääne-Viru Rakenduskõrgkool1758115
Tartu Kõrgem Kunstikool04132918
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia0593642
Tallinna Tehnikakõrgkool0622944
Eesti Infotehnoloogia Kolledž0682309
Sisekaitseakadeemia0751736
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool0781229