Eestit külastas üks tänapäeva tuntumaid hirmu-uurijaid – 1947. aastal Budapestis sündinud briti sotsioloog Frank Furedi. Oma arvukates raamatutes näitlikustab, kuidas elame uutmoodi hirmude ajastul. Mitte kunagi varem ei ole nii suur osa inimkonnast muretsenud maailma teises otsas lahvatanud haiguskolde või terrorirünnaku pärast. Ja kui inimese loomulik reaktsioon oleks ohu eest põgeneda või sellele vastu hakata, siis kuhu joosta või kellega võidelda Jaapani tuumareaktori plahvatus eest? Hirm, puhuti ka ebaratsionaalne, ronib naha alla, ei leia lahendust ja tõstab inimese ja ühiskonna üldist ärevuse taset. Mele Pestile antud intervjuus räägib Kenti ülikooli professor sellest, miks need asjad nii on ning kuidas tulla toime tõeliste ja kujuteldavate hirmudega. Seejuures peab ta alati vajalikuks mõelda kriitiliselt ning küsima endalt ja teistelt, mida ühe või teise hirmu õhutamine tähendab ja miks seda tehakse. Küsimused, millele Furedi vastust otsib, on kahtlemata eriti aktuaalsed nüüd – Norra terrorirünnakute valguses.