Mitme alluva poolt destruktiivse tööõhkkonna loomises, sh avalikus alandamises süüdistatud Hänni lahkus koolist 15. juulil, öeldes õpilastele, et läheb kuuajalisele puhkusele.

14. augustist on Hänni koolis tagasi, kinnitas direktori kohusetäitja. Kuigi põhikooli- ja gümnaasiumiseadus näeb ette, et pedagoogide ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi ning konkursi läbiviimise korra kehtestab kooli hoolekogu, tunnistas Hurma Toru, et seekord jäi konkurss välja kuulutamata.

“Kool on neli aastat edutult eripedagoogi otsinud. Sirje Hänni on hinnatud spetsialist, kes on kooli arenguks palju teinud. Otsustasin, et ta peaks koolis jätkama, ja pakkusin seda kohta talle.”

Kuigi Hänni esitas lahkumisavalduse 1. juulil, ei ole haridus- ja teadusministeerium seni direktori ametikoha täitmiseks uut konkurssi välja kuulutanud.

“Puhkuste tipp-perioodil polnud võimalik vastavat komisjoni moodustada,” põhjendas ministeeriumi kommunikatsioonibüroo.

Ent üks Kaagvere erikooliga seotud inimene, kes palus oma nime avaldamata jätta, arvab nii: “Võib oletada, et kui Hänni ei ela fantaasiamaailmas, on tal ministeeriumiga kokkulepe, mille alusel ta määratakse varsti uuesti direktoriks, kuna konkurss, mida pole välja kuulutatud, “ebaõnnestub”.”

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid