Soome ja Rootsi ärimehed tulevad Eestisse otsima odavat tööjõudu, mitte paremat teenindust. Artikli autorid toovad näite, et SAS Eesti kõnekeskuses toimub teenindus kilpkonna kiirusega.

Õpetlased heidavad Eestile ette, et siin valitseb sama suur majanduslik ebavõrdsus nagu USAs*. Majanduslikku ebavõrdsust mõõdetakse Gini koefitsendiga. Mida suurem on näitaja, seda suurem majanduslik ebavõrdsus.

Teiseks peitub eestlaste õnn selles, et maailma ühe ostujõulisema riigi (Soome) ja Eesti, mille ostujõud on Kreeka omast kolmandiku võrra madalam, keeled on üksteisele arusaadavad.

Artikli autorid märgivad, et eestlased on võlgade teenindamisega sattunud taas pärisorjuse ikkesse nagu Rootsi, Saksa ja Vene võimu ajal.
Artiklis pakutakse Soomes töötavate eestlaste arvuks 92 000 – 133 000 vahele ja tuuakse uurimistöö andmed, et 13 protsenti Eestist lahkujaid soovivad seda teha jäädavalt.

Artikkel lõppeb tõdemusega, et USAl on ebasiiras propageerida väikeste Balti majanduste majandusmudelit. Kas me tahame tõesti 50 miljonit töötut USAs?

*Artikli autorid on Wisconsin-Milwaykee ülikooli poliitilise ökonoomika professor Afrikoloogias, Jeffrey Sommers ja Soome Ida Ülikooli Karjala instituudi teadur Markku Sippola

**Toim. statistika tegelikult seda ei näita: USA 45; Eesti 31.4; Läti 35.7; Leedu 37.6,  allikas CIA Factbook