Selle mulje ühe põhjendusena toob ta lõplikud tulemused valimisjaoskonnast nr 3036 Zelenogradis, kus ta valimisi vaatles. Seal käis hääletamas käis napilt üle 50% inimestest, 649 1212st. Arvesse läinud hääled jagunesid jagunesid järgmiselt:

1) 201 Ühtne Venemaa
2) 155 Kommunistlik Partei 
3) 107 Spravedlivoja Rossija
4) 103 Liberaaldemokraatlik Partei (Zhirnovski)
5) 67 Jabloko
6) 9 Patriotõ Rossiji
7) 7 Pravoje Delo

Seega, vähemalt selles piirkonnas sai ühtne Venemaa alla ühe kolmandiku häältest.

Raid tundis jaoskondades huvi, mida tehakse tühjade sedelitega, sest tihti kasutatakse just neid valimistulemuste võltsimiseks. 

“Küsimus oli neile ootamatu. Mõtiskleti. Meie ära ei läinud. Siis tuli üks mees kirvega ja hakkas kasutamata sedelid pooleks raiuma. Vaatlesime huviga, kuidas raius kõik ära,” ütles Raid.