Liikumise seni kõige laiemalt kasutatud loosungiks on “Meie oleme 99%”, väljendamaks kasvavat ülemaailmset sotsiaalset ebavõrdsust ja ülekohust, mis on tekitanud olukorra, kus globaalne eliit opereerib summadega, mis ületavad paljude riikide eelarveid.

Fotod ja tekst: Kristjan-Jaak Tammsaar