Sellise kurjakuulutava lause, mis võib negatiivse stsenaariumi korral tähendada ka pankrotti, ütles eile riigikogu infotunnis Eesti kunstiakadeemia tulevikku puudutavatele saadikute küsimustele vastates haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo. Aaviksoo avaldas heameelt, et kunstiakadeemia nõustus tegema sõltumatut auditit, mille tulemused selguvad selle nädala lõpul. „Küll aga pean kahetsusväärselt tunnistama, et järelevalve korras saadud esialgsete dokumentide põhjal on tekkinud kahtlus, et aastatel 2007–2012 on tehtud olulisi kinnisvaratehinguid või sõlmitud uue maja projektiga seotud lepinguid, ületades kunstiakadeemia nõukogu kinnitatud eelarvega ette nähtud vahendite mahtu,” nentis minister. Aaviksoo rääkis eile, et finantsseisundi ja jätkusuutlikkuse hindamiseks tehtava sõltumatu auditi projekt sisaldab järgmisi repliike: EKA nii lühi- kui ka pikaajalist maksevõimet nähakse äärmiselt viletsana ja tema tegevuse jätkamine on mõeldav täiendava finantseerimise kaudu. Sellistes tingimustes on raske tagada EKA finantsilist jätkusuutlikkust. „Prognoositava tegevusstsenaariumi kohaselt tekib EKA-l perioodil 2012–2016 pidev maksevõimetus. Olukord on tõepoolest muret tekitav. Need signaalid, mida me saime kaudsetel andmetel varem, on kahetsusväärsel moel tõeks osutunud,” nentis Aaviksoo.