Kui üldiselt vaadata IRL-i valimistevahelist toetust Emori metoodika järgi, siis ongi see alati olnud 10–15 protsendi kandis. Loomulikult on see üks või kaks protsenti muutust normaalne. Me oleme praegu ikkagi selges tööfaasis, oleme keskendunud tööle valitsuses.
Tõsi küll, mõned teemad IRL-is, näiteks sisemised debatid ja kindlasti elamislubade teema, peaksid lihtlabaselt käsitledes reitingut väga palju alla viima. Arvestades, et IRL-i sisemine debatt ei olnud minu hinnangul väga kultuurne. Aga välise virvenduse kõrval on erakond keskendunud oma põhitööle rohkem kui kunagi varem.

Põhitööle – see tähendab siis valitsemisvastutusele?

Erakonna põhiasi on ikkagi oma usaldusmandaati välja teenida. Ükskõik, kas see on siis riigi või omavalitsuse tasemel.

Politoloog Tõnis Saartsi hinnangul on IRL-i toetajad paljuski liikunud sotside poole.

Ma ei tea, millele Tõnis Saarts tugineb. Võib-olla on tal mingeid teaduslikke käsitlusi, aga ma ei ole neid lugenud.
Meie ja sotside valija on sarnane – valgeid erakondi, väärtuspõhisust tähtsustav, kindlasti kõrgemalt haritud, sotsiaalsete rollide poole vaadates siis kindlasti õpetajad, kultuuriinimesed.

Aga siin on üks lõks: sotsiaaldemokraatidel puudub igasugune konstruktiivne idee. Kui, siis see julge maksude tõstmise plaan. Ja kui me vaatame töötavat Eesti inimest – kes on IRL-i valijaskond: see kes töötab, kes üldiselt saab endaga hakkama, kelle jaoks on oluline ühiskonna laiem areng, et nõrgemaid aidataks –, siis töötavale Eesti inimesele maksude tõstmise jutt kokkuvõttes ei meeldi.

Alati tekib küsimus, et milleks neid täiendavaid rahasid kasutatakse. Kui selleks on julge ümberjagamine ja selle hoiaku kultiveerimine, et mittetöötav inimene saab sama hästi hakkama kui töötav inimene, siis töötavale inimesele see sugugi ei meeldi.

Kas maanteeametis toimuv, kus peadirektor Tamur Tsäkko on ju samuti IRL-i liige, võib kuidagi mõjutada veel erakonna kuvandit?

Esiteks ei ole selles midagi erakondlikku. Ega Tsäkko ei saanud maanteeameti peadirektoriks selle tõttu, et majandusminister on IRL-i liige. Tema võitis konkursi, mille korraldas riigikantselei komisjon – see jäetakse tagaplaanile. Ta oleks selle võitnud ka siis, kui ta oleks olnud mõne teise partei liige või parteitu.

Sellises tsirkuses, kus inimesel tekib äkki pähe mõte minna 13 päevaks bussiga Genfi tööreisile, mis seal erakondlikku on? Kui maksumaksja rahaga tehakse mingeid isiklikke asju, siis seda ei tolereerita ja kõik.